دور انديشي بزرگترين هديه گذشتگان به ما
شنبه، 4 دی 1389     ساعت: 14:03

کاش مي‌شد هزاران سال به عقب باز گرديم تا ببينيم کدام موضوع زمينه غرور و افتخار ملي و تاريخي را براي ما رقم زده است.

اين هنر و دور انديشي مردمان آن زمان بوده که ما را از شيوه زندگي و معيشتشان در سال‌هاي بسيار دور آگاه کرده است.

زماني را مي گويم که اگر شاهان و روساي قبيله‌ها قصد عنوان موضوعي را داشتند آن را بر روي سنگي مستحکم حکاکي و يا دست نوشته‌اي بر روي پارچه‌اي ماندگار براي يکديگر ارسال و از هر فرصتي براي به رخ کشيدن هنر خود استفاده مي‌کردند.

ظروف قديمي و اشياي تاريخي را که بنگريم هر يک گوشه‌اي از تمدن چندين هزار ساله کشورمان را براي ما نمايان مي‌کند. گاهي نيز مقامات ارشد کشوري با خلق بناهاي تاريخي سلسله و دودمان خود را در ذهن مردمان ايران ماندگار مي‌ساختند.

آثار باستاني در ايران آنقدر زياد است که حتي نام بردن از تمامي آن‌ها موضوعي بس دشوار است.

اما بازديد و حضور در بناهاي تاريخي شهر محل سکونتمان امري نشدني نيست و به آساني با صرف کمترين هزينه برايمان ميسر مي‌شود.

متأسفانه هنوز هم بسياري از ما ايرانيان از موزه‌هاي شهر خود نيز ديدن نکرده‌ايم، ما بايد بدانيم مشاهده و مطالعه اين گونه آثار است که تجربه‌هاي چندين و چند هزار ساله را در مدت کوتاه و به صورت خلاصه در اختيار ما قرار مي‌دهد.

ما ايرانيان بايد فرا گيريم که حضور در موزه به تماشاي آثار تاريخي و لذت بردن از زيبايي ظاهري آن‌ها ختم نمي‌شود بلکه هوش و ذکاوت زن و مرد ايراني از اهميت بيشتري برخوردار است که اين آثار را براي ما به يادگار گذاشته است.

هميشه نمي‌توان اطلاعات مورد نياز را افراد حاضر و زنده سوال کرد چرا که اين افراد همچون ما در دنياي کنوني زيسته‌اند اما تعمق و تأمل در آثار باستاني کشورمان مي‌تواند مکمل اطلاعات استادان امروز به شمار آيد.

ما ايرانيان براي بسياري از امور روزمره خود برنامه ريزي داريم اما آيا براي ديدن و درس گرفتن از آثار باستاني مان وقت مناسبي در اختيار نداريم؟

البته درک زندگي گذشتگان تنها حضور در موزه‌ها نيست بلکه مي‌تواند قدم زدني در محوطه بناهاي تاريخي شهرمان باشد.

با گذر از اين بناها که اکنون در اختيار ما است براي دقايقي به دوران گذشته باز مي‌گرديم و در آن حال و هوا نگاهي به هنر دست مردمان سال‌هاي دور مي‌اندازيم، مگر ما چه کم از آن‌ها داريم که نتوانيم يادگاري براي آيندگان خلق کنيم.

تنها به کمي صبر و حوصله نياز داريم که ذره‌اي از تجربيات گذشتگان را مشاهده کنيم و با پند گرفتن از آن‌ها فرصت را از دست ندهيم.درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: