آموزش و پرورش سالم‌ترین دستگاه اداری کشور است
چهارشنبه، 9 آذر 1401     ساعت: 15:25
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش اظهار کرد: دستگاه تعلیم و تربیت از سالم‌ترین دستگاه‌های کشور از لحاظ اداری است. به گزارش ایسنا، سیدمجتبی هاشمی در نشست تخصصی مدیران ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اظهارکرد: هدف این نشست این است که بتوانیم در راستای تقویت سلامت اداری از مجموعه‌ سیاست‌های کلان کشور تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام اداری که مرتبط با حوزه‌های مختلف از جمله حوزه آموزش و پرورش است، در یک فرآیند قابل اجرا، همراه با جلب حمایت به بحث سلامت اداری کمک کنیم و اهمیت بیشتری برای این موضوع قائل شویم. وی تصریح کرد: دستگاه تعلیم و تربیت و وزارت آموزش و پرورش جزو سلامت‌ترین دستگاه‌های کشور است، اما به دلیل گستره بزرگی که دارد، جامعه ذی‌نفعان بسیاری را شامل می‌شود. همچنین نظام تعلیم و تربیت در حوزه فرهنگ عمومی جامعه بسیار موثر است و می‌تواند نقش بسیار مهمی در این حوزه ایفا کند، لذا اهمیت توجه به سلامت اداری در این حوزه یکی از مولفه‎های مهم برای حکمرانی خوب است. مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با بیان اینکه صحبت از آموزش و پرورش یعنی صحبت از آینده، گفت: در حوزه اداره‌کل ارزیابی، برنامه‌های تحولی تدوین شده و به زودی مراحل اجرایی آن دنبال می‌شود. سلامت اداری بحثی بسیار مهم است که باید در همه برنامه‌ها جاری و ساری شود. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، وی با تاکید بر شبکه ‌سازی اضافه کرد: برنامه ریزی در آموزش، دیگر بخش‌های مهم برنامه تحولی اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش است که در همه فرآیندها ساری و جاری خواهد بود.