تصمیم گازپروم درباره تجهیزات نورد استریم
دوشنبه، 7 آذر 1401     ساعت: 15:51
شرکت گازپروم روسیه قصد دارد تجهیزات پمپ گاز در ایستگاه‌های فشار پورتووایا و اسلاویانسکایا که به شاه‌لوله‌های نورد استریم ۱ و نورد استریم ۲ خدمات‌رسانی می‌کردند را نگه کند. به گزارش ایسنا، روزنامه کومرسانت در گزارشی نوشت: گازپروم قصد دارد این تجهیزات را در این ایستگاه‌ها نگه دارد و به پایگاه‌های دیگر منتقل نکند. هیچ کدام از این دو شاه لوله که از بستر دریای بالتیک عبور می‌کنند، در حال حاضر انتقال گاز ندارند. بر اساس گزارش رویترز، نورد استریم ۱ برای تعمیرات در ۳۱ اوت بسته شد و هرگز مجددا راه اندازی نشد. نورد استریم ۲ هم پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، هرگز فعالیتش را آغاز نکرد. هر دو شاه لوله در حادثه‌ای که مقامات اروپایی، خرابکاری توصیف کردند، آسیب دیدند.