ساعت بازدید از موزه ملی تغییر کرد
يکشنبه، 20 شهريور 1401     ساعت: 16:20
ساعت بازدید از موزه ملی ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته برای بازدیدکنندگان تغییر کرد. به‌گزارش ایسنا، موزه ملی ایران، یکشنبه ۲۰ شهریور از ساعت ۱۴ تعطیل شده و در روز دوشنبه، ۲۱ شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح درهای خود را به روی بازدیدکنندگان باز می‌کند. موزه ملی دلیل تغیر ساعت بازدید در این دو روز را توضیح نداده است، اما این مجموعه در روزهای عادی از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ عصر باز است. ساعت بازدید از این مجموعه تاریخی در نیمه دوم سال از ساعت ۹ تا ۱۸ است. موزه ملی ایران در خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر و خیابان پروفسور رولن واقع شده است.