تنفس هوای قابل قبول در تهران
پنجشنبه، 17 شهريور 1401     ساعت: 13:00
با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در روز پنجشنبه (۱۷ شهریورماه) با توجه به وزش باد موثر و پراکندگی آلاینده‌ها هوای تهران در بیشتر مناطق در وضعیت قابل قبول قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌ شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، صبح امروز با توجه به وزش باد مؤثر طی ساعات گذشته و پراکندگی آلاینده‌ها، کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده قابل‌قبول قرار خواهد گرفت. با کاهش تندی باد در طول روز پراکندگی آلاینده‌ها محدود خواهد شد. افزایش دما در برخی ساعات بعدازظهر می‌تواند سبب تولید و افزایش غلظت آلاینده‌ ازن شده و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق را به‌دنبال خواهد داشت. افزایش ترافیک شامگاهی تا اواخر وقت پنجشنبه سبب افزایش غلظت ذرات معلق می‌شود و کیفیت هوا در مناطق پرتردد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار می‌گیرد. با افزایش تدریجی تندی باد تا صبح فردا همراه با کاهش تردد خودروها در روز تعطیل، از میزان غلظت ذرات معلق کاسته خواهد شد و کیفیت هوا در محدوده قابل‌قبول قرار خواهد گرفت. عدم وزش باد مؤثر در طول روز سبب تجمع آلاینده‌ها می‌شود، همچنین تولید و افزایش غلظت آلاینده‌ ازن ناشی از افزایش دما در برخی ساعات بعدازظهر و کاهش کیفیت هوا در پاره‌ای از مناطق را به‌دنبال دارد. همچنین با تداوم این شرایط جوی تا ساعات پایانی جمعه هم‌زمان با افزایش نسبی ترافیک شامگاهی، افزایش غلظت ذرات معلق و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی مناطق پرتردد دور از انتظار نخواهد بود. به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۷۳ و کیفیت هوا در محدوده قابل قبول است.