وضعیت بارندگی استان تهران طی ۲۴ ساعت گذشته
سه شنبه، 11 مرداد 1401     ساعت: 15:43
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران بیشترین میزان بارندگی در تهران طی ۲۴ ساعت گذشته به میزان ۱۳.۴ میلیمتر در ایستگاه شمیرانات - اقدسیه ثبت شده است. به گزارش ایسنا، براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، طی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های شمیرانات- اقدسیه ۱۳.۴ میلیمتر، آبعلی ۹ میلیمتر، فرودگاه امام خمینی(ره) ۶.۶ میلیمتر، لواسان ۴ میلیمتر، چیتگر ۲.۲ میلیمتر، فیروزکوه آلودگی- امین آباد ۱.۸ میلیمتر و دماوند ۰.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شد. در ایستگاه‌های ورامین،فرودگاه مهرآباد،شهریار و ژئوفیزیک-تهران بارشی ثبت نشد. به گزارش ایسنا، از چهارشنبه ( ۵مردادماه)جریان فعالیت سامانه مانسون به تهران نیز راه یافت و بارش‌ها با شدت بالایی آغاز و طی شب اول بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه شهریار ۱۱.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شد اما بارندگی‌ها به همان شب ختم نشد و روز دوم، بارندگی‌ها شدت یافت و روز پنجشنبه( ۶ مردادماه) بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه فیروزکوه (آلودگی) ۱۹.۱ میلیمتر ثبت شد. بارندگی‌ها تا روز شنبه (۸ مردادماه) روند افزایشی داشت و در ایستگاه ژئوفیزیک تهران ۳۵.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شد.در روز یکشنبه( ۹ مردادماه) بارش‌های ناچیزی در ایستگاه‌های ژئوفیزیک و شمیرانات - اقدسیه به ثبت رسید اما از روز دوشنبه( ۱۰ مردادماه) بارندگی‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و بیشترین میزان بارندگی طی این روز در ایستگاه فیروزکوه آلودگی- امین آباد به میزان ۱۸.۴ میلیمتر ثبت شد.