دستورالعمل معاونت میراث‌فرهنگی برای پیگیری میزان خسارت به بافت‌های تاریخی
شنبه، 8 مرداد 1401     ساعت: 15:41
به گزارش سفرنیوز، معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هیئت‌هایی را برای پیگیری آخرین وضعیت اماکن تاریخی در استان‌های خسارت دیده از سیل اعزام می‌کند. معاونت میراث‌فرهنگی کشور، از مدیران مراکز استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواست تا با توجه به سيل اخير وخساراتى كه دربرخى ازاستان‌ها به بافت‌هاى تاريخى، بناها واماكن وارد شده به سرعت گزارشی از میزان خسارات ارسال کنند. همچنین هيئت‌هايی ازادارات كل متناسب با ماموريت به استان‌ها اعزام خواهند شد و در این باره رضا سامه مدیرکل دفتر امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به استان یزد سفر خواهد کرد. در این رابطه سید‌هادی احمدی مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی نیز به سیستان و هرمزگان سفر خواهد کرد و مسئوليت اعزام‌ها وهماهنگى و تهيه گزارش ميدانى برای معاونت میراث‌فرهنگی کشو ر بر عهده سید هادی احمدی است.