تلاش برای بازگرداندن پرتره مظفرالدین شاه به کشور
يکشنبه، 2 مرداد 1401     ساعت: 16:21
به گزارش سفرنیوز، مدیرکل موزه‌ها در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «پرتره مظفرالدین‌شاه قاجار غیرقانونی از کشور خارج شده است. اداره‌کل موزه‌ها بر اساس وظیفه ذاتی خود و مطابق با قوانین بین‌المللی، اقدام لازم برای بازگرداندن این اثر را در دستور کار قرار داده است.» مرتضی ادیب‌زاده مدیرکل موزه‌ها در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «نکاتی درباره پرتره مظفرالدین شاه قاجار اثر استاد کمال‌الملک: به منظور شفاف‌سازی موضوع در خصوص پرتره مظفرالدین شاه و بررسی چگونگی خروج این اثر از کاخ گلستان و متعاقب آن، فروش در حراج کریستیز لندن در سال ۲۰۰۰، به اطلاع می‌رساند طی روزهای اخیر بررسی جامعی بر روی دفاتر اموالی کاخ گلستان متعلق به سال‌های ۱۳۱۲، ۱۳۱۷ و ۱۳۶۱ انجام شد و بر این اساس و در نتیجه این بررسی‌ها، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم: نکته اول: نام تابلو و مشخصات دقیق آن از جمله ابعاد (همراه با قاب) در دفتر سال ۱۳۱۲ ثبت شده است، اما جزو اموال بنای موسوم به خوابگاه (اندرونی ناصرالدین شاه) ثبت شده است و نه کاخ اصلی و تالار برلیان. نکته دوم: به‌نظر می‌رسد پیش از سال ۱۳۱۲ تابلوهای شاهان قاجار در اوایل دوره پهلوی اول از تالار برلیان خارج شده و به بنای خوابگاه منتقل شده‌اند. نکته سوم: در دفتر سال ۱۳۱۷ مجددا این تابلو جزو اموال انتقالی از خوابگاه به کاخ گلستان ثبت شده است. نکته چهارم: در دفاتر سال ۱۳۶۱ که مربوط به وزارت فرهنگ و هنر وقت است، هیچ نشانی از نام تابلو مذکور نیست. نکته پنجم: قطعاً تابلو متعلق به کاخ گلستان است و در فاصله سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱، از مجموعه کاخ خارج و بعدها از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل و به فروش رفته است. نکته ششم: کارشناسان حراج کریستیز می‌بایست قبل از برگزاری حراج، این تابلو را از ایران استعلام می‌کردند. نکته هفتم: در حال حاضر، آنچه حائز اهمیت است، خروج غیر قانونی اثر است. از این رو این اداره‌کل بر اساس وظیفه ذاتی خود و مطابق با قوانین بین‌المللی، اقدام لازم جهت بازگرداندن اثر مذکور را در دستور کار قرار داده است.»