۴۵ تن کالای اساسی توزیع شد
دوشنبه، 19 مهر 1400     ساعت: 15:54
ارشدی: از ابتدای امسال تاکنون پیش از ۲۱ هزار تن انواع برنج وارداتی و ۲۴ هزار تن شکر برای تامین مصارف مردم در قالب تنظیم بازار توزیع شده است. اخبار فوری: ارشدی: از ابتدای امسال تاکنون پیش از ۲۱ هزار تن انواع برنج وارداتی و ۲۴ هزار تن شکر برای تامین مصارف مردم در قالب تنظیم بازار توزیع شده است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران: میزان ذخایر کالا‌های اساسی در شرایط مطلوب است.