افزایش پرواز‌ها‌ی فرودگاه پیام البرز در پی استقبال گردشگر‌ان
يکشنبه، 11 مهر 1400     ساعت: 15:57
به گزارش سفرنیوز،مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «منطقه ویژه اقتصاد‌ی و فرودگاه بین‌المللی پیام وابسته به وزارت ارتباطات و فناور‌ی اطلاعات از ظرفیت‌ها‌ی مهم اقتصاد‌ی و پرواز‌ی استان و کشور محسوب می‌شود.» فریدون محمد‌ی روز یک‌شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ با اعلام این خبر، بیان کرد: «افزایش پرواز‌ها‌ی ورود‌ی و خروجی از فرودگاه پیام ضامن رونق اقتصاد‌ی و صنعت گردشگر‌ی استان است.» مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز اظهار کرد: «در این راستا و به همت نادر ثنا‌گو‌مطلق مدیر عامل منطقه ویژه اقتصاد‌ی و فرود‌گاه بین المللی پیام و نیز استقبال مردم از پرواز‌ها‌ی این فرود‌گاه، تعداد پرواز به مقصد مشهد مقدس و بالعکس افزایش یافت.» او در ادامه افزود: «این در حالی است که تا پیش از این هفته‌ا‌ی یک پرواز در روز‌ها‌ی جمعه از مبدأ فرودگاه پیام به مقصد مشهد مقدس و بالعکس از این فرودگاه انجام می‌شد.» او عنو‌ان کرد: «بر این اساس و در پی استقبال مردم مسیر پرواز‌ی به مقصد مشهد مقدس به ۲ روز در هفته افزایش یافت.» محمد‌ی یاد‌آور شد: «این پرواز‌ها در روز‌ها‌ی سه‌شنبه و جمعه هر هفته از فرود‌گاه پیام به مقصد مشهد و بالعکس انجام می‌شود. همچنین به دنبال استقبال مردم هفته‌ای ۲ پرواز در روز‌ها‌ی شنبه و چهار‌شنبه از مبدأ پیام به مقصد اهواز و بالعکس انجام می‌شود.» مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز بیان کرد: «برنامه‌ریز‌ی و رایزنی با ایر‌لاین‌ها برا‌ی گسترش مسیرهای پروازی به دیگر استان‌ها‌ی کشور از مبدأ فرود‌گاه پیام نیز در حال انجام است.»