مشکلات فراریان کره‌شمالی در کره‌جنوبی
شنبه، 2 اسفند 1399     ساعت: 15:50
عصرایران: فراریان کره شمالی در کره جنوبی دچار مشکلات فراوانی هستند؛از کار با دستگاه خودپرداز تا ترک تحصیل. سطح تحصیلات مردم در کره شمالی و کره جنوبی کاملا متفاوت است و مشاغل کمی برای مردم فراری از کره شمالی وجود دارد.