پدر وزیر اطلاعات درگذشت
پنجشنبه، 30 بهمن 1399     ساعت: 11:52
جماران: آیت الله سید رضی علوی، پدر سید محمود علوی وزیر اطلاعات به دیار باقی شتافت.