شیوخ عرب مشتریان پر و پا قرص گوسفندان ایرانی!
پنجشنبه، 22 آبان 1399     ساعت: 11:52
خبرگزاری تسینم: اختلاف فاحش قیمت هر رأس گوسفند در داخل و خارج از کشور سبب شده تا دلالان با خروج گله‌های گوسفند ایرانی از طریق مرزهای آبی هرمزگان سودهای هنگفتی را به جیب بزنند. در این گزارش آمده: نوسان شدید قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته در سال های اخیر تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی با گذشت زمان کمتر و کمتر می‌شود. خروج گله‌های دام سبک از مرزهای آبی هرمز گان نسبت به گذشته شدت بیشتر شده تا جایی که هزاران رأس گوسفند راهی کشورهای حوزه خلیج فارس می‌شود. قاچاقچیان، دام های سبک را از استان‌هایی نظیر کرمانشاه، لرستان، خوزستان، فارس و روستاهای مختلف هرمزگان با قیمتی حدود 2 میلیون تومان خریداری و به سواحل هرمزگان انتقال می‌دهند و این استان را به مرکز قاچاق دام زنده تبدیل کرده‌اند. از آنجایی که شیوخ عرب از مشتریان پر و پا قرص دام‌های سفید ایرانی هستند لذا این دام‌ها شبانه در شناورهای هرمزگان بارگیری و به بندرگاه‌های مختلف از جمله بندر خصب منتقل می‌شوند، گوسفندان در خارج از مرزها به قیمت بیش از 8 میلیون تومان به فروش می‌رسند.