ماجرای تلف شدن ماهی‌های سد سردشت
شنبه، 19 مهر 1399     ساعت: 14:30
خبرگزاری ایسنا: به دنبال انتشار فیلمی در فضای جازی از تلف شدن ماهی در سد سردشت رئیس اداره محیط زیست شهرستان توضیحاتی داد. بایزیدی ضمن تایید تلف شدن نزدیک به ۱٠٠٠ قطعه ماهی در سد سردشت افزود: تلف شدن ماهی ها به دلیل کاهش آب دریاچه سد،کاهش اکسیژن و افزایش تراکم ماهی ها در واحد سطح است. وی با اشاره به اینکه اگرچه پیگیری‌های لازم از شرکت آب نیرو شهرستان صورت گرفته تا حقابه سد رعایت شود، گفت: طی سال گذشته نیز تعداد زیادی ماهی به همین دلیل تلف شدند. بایزیدی تصریح کرد: پس از نمونه برداری و آزمایشهای لازم از لاشه ها مشخص شد هیچ نوع بیماری و یا آلودگی در آب وجود نداشت و ماهیها صرفاً به دلیل کاهش آب و کاهش اکسیژن تلف شدند.