عراق، افسرده‌ترین کشور عربی لقب گرفت
شنبه، 19 مهر 1399     ساعت: 14:29
اعتمادآنلاین: تحقیقات یک مرکز تخصصی که در سطح کشورهای عربی انجام گرفته نشان می‌دهد عراقی‌ها افسرده‌ترین مردم در میان کشورهای عربی هستند. رسانه‌های عربی با انتشار این تحقیق که از سوی مرکز «پارومتر عربی» تهیه شده و ۲۵ هزار نفر را در امتداد خاورمیانه و شمال آفریقا در بر گرفته، عراقی‌ها با ۴۳ درصد بالاترین میزان افسردگی را در میان کشورهای عربی جهان دارند. بعد از عراق، تونسی‌ها و فلسطینی‌ها به ترتیب با ۴۰ و ۳۷ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. به گفته کارشناسان این مرکز، درگیری مستمر و تاثیر جنگ‌های مداوم علت اصلی افسردگی عراقی‌ها و فلسطینی‌هاست و از سویی تونسی‌ها به دلایل فرایند تحولات سیاسی بعد از بهار عربی دچار این مشکل شده‌اند. تونسی‌ها همچنین با ۵۳ درصد نگران‌ترین مردم سرزمین‌های عربی لقب گرفتند و بعد از آنها به ترتیب عراقی‌ها و اردنی‌ها با ۴۹ و ۴۲ درصد در رده‌های بعدی ایستاده‌اند. در این میان کویتی‌ها با آمار ۱۲ درصد، کمترین نگرانی را در میان کشورهای عربی داشتند.