تأیید طرح مرمت و احیای کاروانسرای ینگی‌امام هشتگرد کرج
سه شنبه، 25 شهريور 1399     ساعت: 15:23
به گزارش سفر نیوز، مدیرکل دفتر حفظ و احیا بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی گفت: «طرح مرمت و احیای کاروانسرای ینگی‌امام هشتگرد کرج در جلسه کمیته فنی این دفتر تأیید شد.» سیدهادی احمدی روئین گفت: «در جلسه کمیته فنی دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، طرح مرمت و احیای کاروانسرای ینگی‌امام که با کمک یونسکو در حال مرمت است، تأیید شد.» او افزود: «طرح بازسازی دو بخش از بازار تاریخی اردبیل با عنوان سرای زنجیردار و سرای برنج‌فروشان بررسی و مقرر شد آواربرداری و خواناسازی پی و اقدامات حفاظتی تا تأیید طرح انجام شود.» کاروانسرای ینگی‌امام هشتگرد کرج یکی از آثار تاریخی بازمانده از عصر صفویه است که در دوره قاجار کارکرد آن تغییر پیدا کرده و تبدیل به مهمان‌سرا شده است.»