کدام اموال طبری ضبط شد؟
شنبه، 22 شهريور 1399     ساعت: 14:36
خبرگزاری ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت او به ۳۱ سال حبس محکوم شده است. ۳ دستگاه آپارتمان در برج روما یک واحد مسکونی در پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر ۵ قطعه زمین در بابلسر یک قطعه ۱۶۷۵ متری در لواسان یک واحد اداری در برج سانا زمین ۳۰۰ متری در خیابان کریمخان طبقه ۵ و ۶ در مجتمع کریمخان هزار میلیارد ریال در حق دولت حدود ۱۷۹ میلیارد ریال وجوه نقدی بابت ارتشا