پایان طرح بررسی مردم‌شناختی «بازنمایی فرهنگ ایرانی در فضای عمومی و آیینی شهر قونیه»
دوشنبه، 3 شهريور 1399     ساعت: 14:43
به گزارش سفر نیوز ، رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی از پایان طرح «بررسی مردم‌شناختی بازنمایی فرهنگ ایرانی در فضای عمومی و آیینی شهر قونیه: مراسم مولانا» و انتشار نتایج این تحقیق در آینده نزدیک خبر داد. علیرضا حسن‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه و مجری طرح با اعلام این خبر گفت: «در طرح یادشده اشکال کلیدی فرهنگ ایرانی به ویژه زبان فارسی در آیین‌های مربوط به مولانا در شهر قونیه بر اساس تحقیق میدانی مورد بررسی قرار گرفت.» او افزود: «زبان فارسی در چشم‌اندازهایی چون ادبیات حماسی بعدی ملی پیدا می‌کند و در چشم‌اندازهای عرفانی چون آیین و اشعار مرقد مولانا محمل وحدت اقوام و ملل شده و گونه‌ای برادری عرفانی و معنوی را میان آنان شکل می‌بخشد.» رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی تصریح کرد: «در قونیه می‌توان رابطه عمیقی میان موسیقی، ادبیات و زبان یافت و ما با ابعاد چندحسی آیین، زبان و موسیقی روبه‌رو می‌شویم.» او ادامه داد: «در مورد شاعرانی چون مولانا، حافظ، بیدل، و... ادبیات، زبان و آیین با هم تلفیق شده و ترکیبی از افق‌های فرهنگی و معرفتی را در یک شکل دیالوجیکال و چند صدایی نشان می‌دهند.» حسن‌زاده از نزدیکی مردم ایران و ترکیه با توجه به آیین‌هایی چون آیین‌های مولانا یادکرد و اظهار کرد: «مردم قونیه زبان فارسی را دوست دارند و در اشکال آموزش سنتی آنان کتاب‌هایی چون گلستان سعدی استفاده می‌شود.» َ