محمد سالاری رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی شد
پنجشنبه، 9 مرداد 1399     ساعت: 11:24
خبرگزاری ایسنا: جلسه شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی عصر روز چهارشنبه هشتم مرداد ماه سال ۹۹ با حضور دبیرکل، اعضای شورا و هیات بازرسی در محل دفتر مرکزی حزب برگزار شد. در ابتدای این جلسه، علی اصغر احمدی دبیر کل حزب به تشریح وضعیت عمومی و فضای سیاسی و اقتصادی کشور پرداخت. در ادامه، گزارش فعالیت کمیته ها و شاخه‌های حزب توسط رئیس هیات اجرایی ارائه شد و اعضای شورای مرکزی به ارائه نظرات پیشنهادی خود در خصوص نحوه تداوم بهینه فعالیت کمیته ها و شاخه‌های حزب پرداختند. در این جلسه همچنین موضوع درخواست کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مبنی بر ارائه دیدگاه های احزاب عضو این شورا در خصوص نحوه آسیب شناسی و بررسی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری جریان اصلاحات و تدوین مانیفست جامع اصلاح طلبان معطوف به حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از طرح نظرات اعضا، مقرر شد محورهای ط م شده در کمیته ها، شاخه ها و دفتر سیاسی حزب با اولویت مورد بررسی کارشناسی جدی قرار گیرد. در پایان جلسه نیز موضوع تفکیک ایفای مسئولیت دبیرکلی و ریاست شورای مرکزی (مندرج در اساسنامه مصوبه حزب) در دستور کار قرار گرفت و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. با تصویب شورای مرکزی حزب، این دو مسئولیت از هم تفکیک و محمد سالاری به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی انتخاب شد.