شهادت سرباز هنگ مرزی در پیرانشهر
دوشنبه، 6 مرداد 1399     ساعت: 13:31
خبرگزاری ایسنا: معاون اجتماعی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: سرباز هنگ مرزی پیرانشهر دیروز به شهادت رسید. فکری افزود: افشین آشناور، اهل استان گلستان، شهر فومن و سرباز هنگ مرزی پیرانشهر بود که روز گذشته 5 مرداد ماه حین اجرای گشت و کمین و انجام مأموریت محوله در مرز پیرانشهر به شهادت رسید. وی افزود: پیکر این شهید امروز برای تشییع به زادگاهش بدرقه شد.