ملزم کردن کشاورزان به رعایت الگوی کشت قانون می‌خواهد
پنجشنبه، 7 آذر 1398     ساعت: 11:01
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: ملزم کردن کشاورزان به رعایت الگوی کشت قانون می‌خواهد. شهریار قاسمی در گفت و گو با ایسنا، از الگوی کشت به عنوان یک مسئله ملی یاد و تاکید کرد: اگر کشاورزان الگوی کشت را رعایت کنند، دیگر با بی‌برنامگی در تولید محصولات کشاورزی مواجه نخواهیم شد که یک سال قیمت یک محصول سر به فلک بکشد و سال بعد روی دست کشاورزان بماند. ملزم کردن کشاورزان به رعایت الگوی کشت قانون می‌خواهد مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با تاکید بر اینکه ملزم کردن کشاورزان به رعایت الگوی کشت به قانون نیاز دارد، ادامه داد: اگر کشاورزان ملزم به رعایت الگوی کشت شوند، نه با کمبود و گرانی یک محصول در یک سال مواجه خواهیم شد و نه با تولید بیش از حد یک محصول و رسیدن قیمت آن به کف قیمت بازار مواجه خواهیم شد. وی گفت: جهاد کشاورزی تنها می تواند به کشاورزان در مورد کشت محصولات کشاورزی برنامه اعلام کند، اما عملا هیچ اختیاری برای ملزم کردن کشاورزان به کشت یک محصول خاص و یا جلوگیری از کشت محصول دیگر ندارد و الزام کشاورزان به پرداختن و یا نپرداختن به یک کشت خاص نیاز به قانون دارد. قاسمی با بیان اینکه جهاد کشاورزی پس از تعیین سهمیه‌های کشت محصولات این موارد را به کشاورزان اعلام کرده و تنها مجاز به انجام اقدامات ترویجی است، ادامه داد: سهمیه‌های هر استانی برای هر کشتی مشخص است و با اعلام این سهمیه‌ها با برش شهرستانی، کشاورزان در جریان برنامه های کشت قرار می گیرند، اما اینکه کشاورزان به این توصیه گوش بدهند و آن را اجرایی کنند تصمیم با خودشان است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه کشاورزان با رعایت الگوی کشت می توانند با آرامش و فراغ بال بیشتری به کشت محصولات کشاورزی بپردازند، از کشاروزان خواست توصیه های ترویجی جهاد کشاورزی را جدی بگیرند.