تعلیق فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی در شیراز
يکشنبه، 12 آبان 1398     ساعت: 12:06
به گزارش سفرنیوز، فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهان‌گردی آریان کتیبه کوروش در شیراز تعلیق شد. به استناد ماده 34 و 30 بخشنامه مقررات اجرایی‌انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهان‌گردی آریان کتیبه کوروش در شیراز به مدیریت محمد حسن ارجائی به مدت یک ماه تعلیق شد. دفتر مذکور در طول مدت تعلیق مجاز به انجام تبلیغات و فروش نیست و صرفا مجاز به انجام تعهدات پیشین خواهد بود و در صورت بی‌توجهی وفق ضوابط و مقررات آیین‌نامه اقدام می‌شود.