برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران
يکشنبه، 12 آبان 1398     ساعت: 12:03
به گزارش سفرنیوز، جشنواره غذا و صنایع دستی به همت انجمن همسران دیپلمات وزارت امور خارجه و با مشارکت همسران سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد. جشنواره غذا و صنایع دستی روز پنجشنبه به همت انجمن همسران دیپلمات وزارت امور خارجه و با مشارکت همسران سفرای خارجی مقیم تهران در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد.