ثبت ملی 25 اثر منقول فرهنگی تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد
دوشنبه، 22 مهر 1398     ساعت: 15:12
به گزارش سفرنیوز، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ارسال نامه‌ای به استاندار فارس، مراتب ثبت 25 اثر منقول فرهنگی‌تاریخی را ابلاغ کرد. در نامه دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنایت‌الله رحیمی استاندار فارس آمده است: «در اجرای قانون راجع‌به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند ج از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت 25 اثر منقول فرهنگی‌تاریخی، به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملّی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌گردد. درپوش استودان برزین با کتیبه پهلوی (شماره اموالی 9)، شماره ثبت: 1232، مورخ: 1397/11/03؛ سنگ قبر پناه با کتیبه پهلوی (شماره اموالی 42)، مورخ: 1397/11/03؛ سنگ قبر نیکداد و برزیدک با کتیبه پهلوی (شماره اموالی 41)، مورخ: 1397/11/03؛ سنگ قبر آذرشب با کتیبه پهلوی (شماره 15)، شماره ثبت، مورخ: 1397/11/03؛ محل نگهداری: استان فارس، شهرستان کازرون، بخش مرکزی، دهستان امامزاده سید حسین، مجموعه جهانی بیشاپور، موزه بیشاپور؛ قرآن هفده من (شماره اموالی 552 و 552)، شماره ثبت: 1236، مورخ: 1397/11/03؛ قرآن تاشی خاتون (شماره اموالی 500، 508،‌ 701 – 647)،‌ شماره ثبت:‌ 1237،‌ مورخ: 1397/11/03؛ قرآن ابراهیم سلطان (شماره اموالی 550)، شماره ثبت:‌ 1237،‌ مورخ: 1397/11/03؛ پیکره گاو – مرد بیشاپور (شماره اموالی 189، 118، 25)، شماره ثبت:‌ 1239، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 13)، شماره ثبت: 1240، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 14)، شماره ثبت 1241، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 96)، شماره ثبت: 1242، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 97)، شماره ثبت: 1243، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 98)، شماره ثبت: 1244، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 99)، شماره ثبت: 1245، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 100)، شماره ثبت: 1246، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 102)، شماره ثبت: 1247، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 103)، شماره ثبت: 1248، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 105)، شماره ثبت: 1249، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 106)، شماره ثبت: 1250، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 109)، شماره ثبت: 1251، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 110)، شماره ثبت: 1252، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 136)، شماره ثبت: 1253، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 1687)، شماره ثبت: 1254، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 176)، شماره ثبت: 1255، مورخ: 1397/11/03؛ نقش برجسته کاخ والرین (شماره اموالی 180)، شماره ثبت: 1256، مورخ: 1397/11/03؛ مجل نگهداری:‌ استان فارس، شهرستان کازرون، بخش مرکزی، دهستان امامزاده سیّدحسین، مجموعه جهانی بیشاپور، موزه بیشاپور.»