آغاز فاز سوم مرمت آثار سایت‌موزه عصر آهن تبریز
يکشنبه، 20 مرداد 1398     ساعت: 15:11
به گزارش سفرنیوز، مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی از آغاز فاز سوم مرمت آثار سایت موزه عصر آهن خبر داد. مرتضی آبدار با این مطلب اظهار داشت: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط اداره کل میراث فرهنگی استان، فاز سوم مرمت آثار سایت موزه عصر آهن با اختصاص اعتبار و نظارت کارشناسان اداره کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی آغازشده است.» او با اشاره به این‌که پیش‌ازاین در سال‌های ۹۶ و ۹۷ پروژه مرمت و استحکام‌بخشی ۱۰ گور از این مجموعه و اسکلت‌های انسانی داخل آن‌ها، توسط متخصصان حفاظت و مرمت اشیای تاریخی انجام‌شده بود، گفت: «امسال نیز با مرمت ۱۰ گور به همراه اسکلت‌های انسانی و بیست سفالینه موجود در این سایت موزه، پروژه حفاظت و مرمت آثار سایت موزه عصر آهن تبریز در قالب فاز سوم تداوم پيدا مي‌كند.» مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: «در پایان فاز سوم همانند فازهای اول و دوم نشست تخصصی بررسی حفاظت و مرمت آثار سایت موزه عصر آهن با حضور متخصصان و مرمتگران آثار تاریخی برگزار خواهد شد.» محوطه باستانی عصر آهن تبریز متعلق به عصر آهن و هزاره اول قبل از میلاد است، در کاوش‌های انجام‌شده در این محوطه گورهایی متعلق به عصر آهن حاوی اسکلت‌های انسانی و ظروف سفالی، اشیاء تزئینی، اشیاء فلزی و استخوانی به‌دست‌آمده است.سایت موزه عصر آهن تبریز در تاریخ 30 اردیبهشت سال ۱۳۸۶ در محل این محوطه باستان‌شناسی تشکیل شده است