مهاجرت و شهرنشینی از عوامل در خطر بودن زبان‌ها
پنجشنبه، 3 مرداد 1398     ساعت: 11:36
به گزارش سفر نیوز، استادیار پژوهشکده زبان‌شناسی ،متون و کتیبه‌های پژوهشگاه، استعمار، مسائل فرهنگی و دینی، اهداف و برنامه‌ریزی‌های سیاسی، گسترش ارتباطات و شهرنشینی، ازدواج‌های بین‌فرهنگی و فقر و مهاجرت را از علت‌های در خطر قرار گرفتن زبان ها بیان کرد. رضا امینی این مطلب را در نشست تخصصی «در خطر بودن زبان‌ها، پدیده جهانی، اثر محلی» مطرح کرد و افزود: «حدود 8 میلیارد انسان در جهان زندگی می‌کنند و 6 تا 7هزار زبان در دنیا وجود دارد به طوری که حدود نیمی از زبان های جهان در کشورهای بزرگی همچون برزیل، نیجریه، هند و اندونزی بکار برده می شوند.» وی با بیان اینکه 60 درصد زبان های کنونی جهان در خطر هستند و شمار زیادی از آنها تا پایان سده کنونی میلادی ناپدید خواهند شد تصریح کرد: «تنها شمار اندکی از زبان های جهان همچون انگلیسی، چینی، اسپانیایی و فرانسوی در حال رشد و شکوفایی شتابان هستند و بیش از 3میلیارد نفر تا سال 2050 به زبان انگلیسی گویش می کنند.» او خاطرنشان کرد: «یونسکو سطوح در خطر بودن زبان ها را به شش موضوع تقسیم کرده که شامل زبان محفوظ از خطر، زبان آسیب پذیر، زبان آشکارا در خطر، زبان به شدت در خطر، زبان دارای وضعیت وخیم و زبان منقرض شده است.» امینی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «استعمار، مسائل فرهنگی و دینی، اهداف و برنامه ریزی های سیاسی، گسترش ارتباطات و شهرنشینی، ازدواج های بین فرهنگی و فقر و مهاجرت از جمله برخی علت های در خطر قرار گرفتن زبان ها است.» وی در پایان به تفاوت توصیف و مستندسازی زبان اشاره کرد و بیان داشت که توصیف در زبان امری فردی و محدود به داده های زبانی است در حالیکه مستندسازی بطور معمول کار گروهی و چند سویه است و محدود به ثبت و ضبط داده های زبانی نیست.