۸ نشان جغرافیایی صنایع‌دستی در سطح بین‌المللی به ثبت رسیده است
پنجشنبه، 3 مرداد 1398     ساعت: 11:34
به گزارش سفر نیوز، مدیر امور بین‌الملل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور گفت: «۸ نشان جغرافیایی در حوزه صنایع‌دستی کشور در سطح بین‌المللی به ثبت رسیده است.» منیره خلقی در اولین نشست استانی و سومین نشست تخصصی مالکیت فکری آشنایی با مبانی و اصول ثبت نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری، اظهار داشت: «نشان جغرافیایی در حوزه صنایع دستی در سطح بین المللی به ثبت رسیده است.» او با اشاره به اینکه یکی از این هشت مورد مربوط به ورنی مغان است، گفت: «ثبت نشان جغرافیایی فرصتی جهت معرفی یک اثر در سطح بین الملل فراهم ساخته و منجر به صیانت آن می شود.» مدیر امور بین الملل پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: «ابعاد بین المللی حمایت ها بسیار تشویق کننده است و دولت ها را واجد تکلیف در این حوزه می کند که برای صاحبان نشان جغرافیایی مفید است.» خلقی اضافه کرد: «تعاریف مختلفی برای مالکیت فکری ارائه شده است که محوریت آن احترام به آفرینش فکری و پدیدآوری یک ایده تجاری است.» ۱۵ هزار اختراع در کشور به ثبت رسید معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در این نشست گفت: «سال گذشته بیش از ۱۵ هزار اختراع در کشور و بیش از ۲ و نیم میلیون اختراع در سطح جهان به ثبت رسیده است.» محمود حکمت نیا در نشست تخصصی مالکیت فکری آشنایی با مبانی و اصول ثبت نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری، اظهار داشت: «سال گذشته بیش از ۱۵ هزار اختراع در کشور و بیش از ۲ و نیم میلیون اختراع در سطح جهان به ثبت رسیده است.» او با اشاره به اهمیت مالکیت فکری در حوزه های مختلف به ویژه میراث فرهنگی، گفت: «میراث فرهنگی باید ابزاری برای تحصیل ثروت در جامعه باشد.» معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری ادامه داد: «ما در کشور ایده ها و خلق ثروت بسیاری داریم اما تاکنون بسیاری از آنها ثبت اختراع نشده اند و مالکیت فکری آنها مشخص نیست.» حکمت نیا ادامه داد: «بهترین روش برای پیاده سازی ایده های اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در کشور حمایت از تجاری سازی این ایده هاست که قدم اول برای آن ثبت مالکیت فکری برای آنها است.» او افزود: «در این حوزه قوانینی در گذشته وجود داشت اما این قوانین نیازمند اصلاحات اساسی بود که این کار در ماه های اخیر انجام شده است که اتفاق بسیار مبارکی برای کشور خواهد بود.» معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری بیان کرد: «اردبیل ظرفیت های ویژه‌ای در این حوزه دارد و لازم است مسئولان استانی برای حمایت از اقتصاد استان نسبت به رسمیت بخشیدن به این موارد اقدامات لازم را انجام دهند.»