طرح جامع گردشگری «کزج» تدوین می‌شود
چهارشنبه، 19 تير 1398     ساعت: 13:37
به گزارش سفرنیوز، معاون گردشگری اردبیل یکی از برنامه های این مجموعه را تقویت بوم گردی با هدف توزیع سفر عنوان کرد. صغری فرشی در جلسه هماهنگی با سرمایه گذاران روستای هدف گردشگری کزج اظهار کرد: «بوم گردی با هدف رونق تولید و توسعه پایدار گردشگری به ویژه در روستاها مورد تاکید است.» او افزود: «با توجه به اینکه اردبیل قطب سفرهای ارزان محسوب می شود، راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی تاثیر مطلوبی در معیشت روستاییان و اشتغال زایی در مناطق روستایی و محروم خواهد داشت.» معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل با اذعان به اینکه اولین اقامتگاه های بوم گردی در روستای کزج واقع در شهرستان خلخال راه اندازی شده است، اضافه کرد: «به دنبال معرفی این روستا به عنوان برند بوم گردی هستیم.» فرشی با تاکید به اینکه راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی از سال 96 به صورت منسجم در این روستا آغاز شده است، اظهار کرد: «در راه اندازی اقامتگاه ها تعامل بین سرمایه گذاران و جوامع محلی مورد تاکید است.» او به بررسی برخی مشکلات در توسعه گردشگری کزج اشاره کرد و گفت: «با توجه به پیگیری فرمانداری، طرح جامع گردشگری کزج تدوین می شود.» معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل در خصوص درخواست اهالی جهت ثبت بافت سنتی کزج افزود: «این مهم در حال پیگیری است.» به گفته فرشی با توجه به تولید دستبافته ها در کزج در سال رونق تولید به شرط تامین کارگاه از سوی دهیاری، آموزش ها به صورت جدی عملیاتی خواهد شد. او با تاکید به اینکه آموزش عملیاتی جوامع محلی در دست اجرا است، اظهار کرد: «آموزش ها به شکل متداول نبوده و رفتار با گردشگر، آداب و رسوم، رویدادهای خرد روستایی و البسه بومی محلی در سرفصل ها گنجانده می شود.» معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین از بررسی دفتر هماهنگی تحویل و توزیع مهمانان کزج نیز خبر داد.