فرود ۱۲۰۰ قطعه شهاب سنگ در برج آزادی تهران
دوشنبه، 17 تير 1398     ساعت: 13:50
به گزارش سفرنیوز، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی گفت: «1200 قطعه شهاب‌سنگ در دوره زمان‌های مختلف که در مناطق مختلف به نمایش گذاشته شده با توافق مجموعه برج آزادی در معرض دید قرار می‌گیرند.» محمدرضا کارگر، درباره موزه شهاب سنگ اظهار کرد:‌ «نخستین موزه تخصصی شهاب سنگ ایران در برج آزادی به تازگی افتتاح شد که تمامی این شهاب سنگ‌ها متعلق به ایران و عمدتاً توسط افراد حقیقی از شهرهای کرمان و یزد جمع‌آوری شده است.» وی افزود: «تعداد 1200 قطعه شهاب سنگ در دوره زمان‌های مختلف که در مناطق مختلف به نمایش گذاشته شده با توافق مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی در معرض دید قرار می‌گیرند.» مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی بیان کرد: «مجموعه آزادی مرکزیت خوب و مخاطبین زیادی دارد و بسیاری افراد برای بازدید از برج آزادی و دیگر فضاهای آن به برج می‌آیند و قطعاً از موزه شهاب سنگ هم دیدن خواهند کرد.» کارگر درباره موزه پمپ بنزین هم گفت: «دو پمپ بنزین را که یکی در دروازه دولت و دیگری در خیابان وحدت اسلامی و از پمپ بنزین‌های قدیمی بوده تبدیل به موزه کردیم؛ پمپ بنزین خیابان وحدت اسلامی همچنان مورد استفاده است و تنها پمپ بنزینی که قدیمی و قابل احیا و تبدیل به موزه شدن بوده همین پمپ بنزین دروازه دولت بود که هم اکنون مورد استقبال هم واقع شده است.»