توقف فعالیت نمایندگی‌های اطلاع‌رسانی گردشگری ایران
يکشنبه، 2 تير 1398     ساعت: 15:12
به گزارش سفرنیوز، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: با قاطعیت اعلام می‌کنم از اجرای طرح نمایندگی‌های اطلاع‌سانی گردشگری ایران در خارج از کشور راضی نبودم و این طرح اکنون متوقف است. ولی تیموری افزود: اعتبار زمانی قرارداد نمایندگی‌های اطلاع رسانی گردشگری ایران را در خارج از کشور تمدید نکردم. طبق توافق بین معاونت گردشگری و کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی، اعتبار فعالیت این نمایندگی‌ها در نهایت باید به تأیید معاونت گردشگری برسد، ولی ما هیچ‌کدام را تأیید نکردیم؛ نامه رسمی نیز به کانون فرستادیم مبنی بر اینکه باید روند کار اصلاح شود. وی گفت: عملکرد نمایندگی‌ها نه تنها مثبت نیست بلکه به نظر می‌رسد باید روی نوع کار تجدید نظر کرد ما با توجه به نوع کاری که داریم باید در خارج از کشور دفاتری ایجاد می‌کردیم، اما چون نمی‌توانستیم نماینده دولتی داشته باشیم و حقوق پرداخت کنیم به همین دلیل این کار به بخش خصوصی واگذار شد. تیموری افزود: این افراد آژانس دارند طبیعی است هر کاری که می‌کنند به سمت منافع خودشان باشد. ممکن است در برخی از موارد با نام نمایندگی اطلاع رسانی گردشگری بازار انحصاری ایجاد کنند. نمایندگی‌ها اغلب به این سمت رفته اند که به جای اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور درباره فعالیت‌های گردشگری خودشان اطلاع رسانی می‌کنند! ما به دنبال این موضوع نبودیم، حتی اگر به آن‌ها پولی و یا حقوقی نمی‌دهیم باز هم نباید اجازه دهیم آن‌ها از نشان (برند) کشورمان استفاده کنند و به عنوان نماینده رسمی، ملاقات برگزار کنند یا در برنامه‌های رسمی شرکت کنند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت: ما باید در خصوص نمایندگی‌های اطلاع رسانی گردشگری به یک فرایند جدیدی برسیم، چون از فرایند موجود دفاتر، رضایتی ندارم به همین دلیل به نحوی این نمایندگی‌ها متوقف شد تا اینکه درباره روند کار تصمیم بهتری گرفته شود. تیموری افزود: تاریخ قراردادی که با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این باره داریم تمام شده و اعلام کردم تمدید قرارداد‌ها منوط به این هست که تجدید نظری روی این طرح شود، البته پیشنهاد‌های جدید توسط معاونت گردشگری آماده شده و درحال مذاکره با چند سازمان در این خصوص هستیم.