دستور رئیس‌جمهوری برای تسهیل حضور گردشگران خارجی در کشور
چهارشنبه، 29 خرداد 1398     ساعت: 15:13
به گزارش سفرنیوز، سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهوری برای تسهیل حضور گردشگران خارجی در کشور خبر داد و گفت: «در همه فرودگاه‌های کشور گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت می‌‌توانند به ایران سفر کنند.» علی ربیعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «در جلسه امروز گزارشی از گردشگری که در جلسه قبل هیأت وزیران برای جذب بیشتر گردشگران خارجی ارائه شده بود مطرح شد.» او افزود: «با توجه به اینکه آمریکا متأسفانه طبق برنامه‌های تروریستی اقتصادی که دنبال می‌کند، هر کسی به ایران می‌آید ممکن است به نحوی این افراد بترسند و مورد ظلم و تحریم قرار بگیرند، رئیس‌جمهوری دستور داد در همه فرودگاه‌ها گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران بیایند.» سخنگوی دولت با بیان اینکه این اتفاق می‌تواند گردشگر بیشتری به ایران بیاورد و افراد می‌توانند بدون واهمه و به راحتی به ایران سفر کنند، افزود: «قرار شد تمهیدات آن به زودی آماده و در همه فرودگاه‌های کشور اجرایی شود.»