تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی تا پنجشنبه
دوشنبه، 27 خرداد 1398     ساعت: 15:30
خبرگزاری ایلنا: دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه اظهار داشت: بر اساس صحبت‌های صورت گرفته در جلسات قبل دو سناریو در نظر گرفته شده که در نهایت در جلسه ستاد اقتصادی دولت، رئیس جمهور یکی از این سناریوها را انتخاب خواهد کرد. در نشست جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات محمد باقری، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه اظهار کرد: بر اساس صحبت‌های صورت گرفته در جلسات قبل دو سناریو در نظر گرفته شده که در نهایت در جلسه ستاد اقتصادی دولت، رئیس جمهور یکی از این سناریوها را انتخاب خواهد کرد. وی افزود: در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده که ارز 4200 تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد محدودی کالا تعلق بگیرد. یعنی به جز چهار قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی اقلام دیگری نیز از این لیست خارج شود. همچنین در این پشنهاد آمده که 50 درصد از ارز پتروشیمی‌ها و صادرات غیرنفتی در سامانه نیما عرضه شده و باقی آن می‌تواند به صورت کالا وارد کشور شود در طی این فرآیند نرخ ارز نیما به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت خواهد کرد. باقری در خصوص سناریوی دوم گفت: در این سناریو ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد و عملا فقط یک بازار ارز خواهیم داشت یکی از دو سناریو پنجشنبه مصوب خواهد شد و پیش‌بینی ما این است که رئیس جمهور سناریوی اول را قبول خواهد کرد. این سناریو مطابق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن ارز نیمایی است و سناریوی دم حذف کامل ارز دولتی است.