مذاکره معاون سرمایه‌گذاری با رئیس جامعه سرمایه‌گذاران و هتلداران افغانستانی مقیم مشهد
شنبه، 25 خرداد 1398     ساعت: 13:55
به گزارش سفرنیوز، معاون سرمایه‌گذاری، امور حقوقی و مجلس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور با رئیس جامعه سرمایه‌گذاران و هتلداران افغانستانی مقیم مشهد مذاکره کرد و پس از این دیدار گفت: «مسیر ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در خراسان رضوی ایجاد می‌شود.» حسین اربابی در حاشیه نشست تخصصی بررسی سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و هتلداری در مشهد با اشاره به مذاکره‌اش با عباسیان رئیس جامعه سرمایه گذاران و هتلداران افغانستانی مقیم مشهد با بیان این مطلب به خبرنگاران اظهارکرد: «در حوزه جذب سرمایه گذاری خراسان رضوی اتفاق ویژه ای افتاده است و دوستان ما در حوزه وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی به خصوص حوزه اتباع خارجی ظرفیت پذیرش سرمایه گذاران کشور دوست و همسایه ما افغانستان را فراهم کرده اند.» او با بیان این که جامعه سرمایه گذاران و هتلداران افغانستانی در خراسان رضوی ایجاد شده است، افزود: «خوشحالیم که این بستر سرمایه گذاری حوزه گردشگری در مشهد مقدس ایجاد شده است.» مسیر ویژه برای جذب سرمایه گذاران افغانستانی حوزه گردشگری اربابی ادامه داد: «تلاش ما براین است که بتوانیم برای جذب سرمایه این دوستان مسیر ویژه را در حوزه های گردشگری ایجاد کنیم که با تدابیر مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، این مسیر ویژه ایجاد خواهد شد.» او یادآورشد: «هم چنین تلاش می کنیم بیشتر سرمایه های آن ها را به سمت گردشگری جذب کنیم چون سرمایه گذاری در حوزه گردشگری چند وجهی است و باعث می شود برای حفظ و صیانت از سرمایه گردشگران بیشتری را جذب کنند و این توسعه چندجانبه گردشگری را به دنبال دارد.» طی سال های گذشته افغانستانی ها بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را در خراسان رضوی داشته اند و به همکاری و هدایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی جامعه سرمایه گذاران و هتلداران افغانستانی در مشهد تشکیل شده است.