۵ فصل بررسی میدانی مشترک با آلمان در جیرفت
سه شنبه، 31 ارديبهشت 1398     ساعت: 14:42
به گزارش سفرنیوز، فصل بررسی‌های میدانی مشترک پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشگاه توبینگن آلمان به بررسی پیمایشی ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار، بررسی ژئومغناطیس ۶ محوطه و ثبت ۷۵۰ نقش در جیرفت منجر شد. با اتمام پنجمین فصل بررسی های میدانی مشترک پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه توبینگن آلمان در چارچوب تفاهم نامه، برنامه اجرایی همکاری های باستان شناسی میان مؤسسه مطالعات خاور نزدیک دانشگاه توبینگن و این مرکز، جلسه ای با حضور هیأت ارزیابی و نظارت پژوهشگاه متشکل از ریاست پژوهشکده باستان شناسی، مدیر امور پژوهشی و مدیر امور بین الملل و حقوقی برای استماع گزارش های کارشناسی اعضای هیأت مشترک و ارزیابی وضعیت اجرای مفاد تفاهم شده در جیرفت برگزار شد. گفتنی است، ارائه گزارش پنجمین فصل فعالیت های پژوهشی هیأت در چهار بخش صورت گرفت؛ در بخش اول روش شناسی شامل روش های نمونه گیری میدانی ، GIS و ثبت و ضبط روش ها ، روند مستندنگاری سفال ها و پایگاه داده های هیأت توسط سرپرستان و اعضای هیات معرفی شد. در بخش دوم نادر علیداد سلیمانی، محمد کرمی و پیتر فلتسنر به ترتیب به ارائه نتایج باستان شناسی در فصل 2019 مشتمل بر اهداف و برنامه های فصل بررسی 2019 ، معرفی محوطه های مهم جدید و نتایج جدید در خصوص تاریخ گذاری و سیستم های استقرار پرداختند. حسب موارد مطروحه در جلسه در این فصل کاری 2 هزار و 200 هکتار بررسی پیمایشی صورت گرفته و در کل 5 فصل فعالیت 6 محوطه ژئو مغناطیس انجام شده است. همچنین 750 نقش تاکنون ثبت شده است. در ادامه بخشی از موضوعات مرتبط با بخش سوم که ارزیابی و چشم انداز فعالیت های هیأت را مورد نظر داشت در مذاکرات هیأت نظارت و ارزیابی با سرپرستان هیأت ادامه یافت. در حاشیه این طرح مرحله اکتشافی از طرح مردم شناسی برای شناخت منابع مورد استفاده محلی با تمرکز با فعالیت های اقتصادی در دوران باستان در دست اجرا بود که گزارش آن با حضور ریاست پژوهشکده مردم شناسی و پژوهشگران این پژوهشگر ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.