حق پناهندگی پناهجویان مجرم سلب می‌شود
چهارشنبه، 25 ارديبهشت 1398     ساعت: 13:35
خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان: بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا درباره پناهجویان مجرم، پناهجویانی که جرم سنگینی مرتکب شده اند یا استرداد خواهند شد و یا حق پناهندگی آنها سلب می‌شود. سلب حق پناهندگی این افراد با قانون اساسی اروپا مغایرت ندارد. دیوان دادگستری اروپا همچنین شرایط خاصی را برای عدم استرداد پناهجویان مجرم تعیین کرده است. گفتنی است که این تصمیم و حکم دیوان دادگستری اروپا به پرونده ۳ پناهجویی باز می‌گردد که بعلت ارتکاب جرایم سنگین بازداشت شده اند. حق پناهندگی این پناهندگان که از چچن، کنگو و چک هستند، سلب شده است.