افزایش ۵۲ درصدی ورودی گردشگر
پنجشنبه، 19 ارديبهشت 1398     ساعت: 09:35
به گزارش سفرنیوز، حوزه گردشگری در سال ۹۷ با رشد ۵۲ درصدی ورود گردشگران به کشور به پایان رسید. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: یکی از برنامه های امسال ادامه سیاست توزیع سفر در کشور سمت مقاصد کمتر برخوردار است که در دفتر برنامه ریزی گردشگری، برنامه های منظمی در این زمینه طراحی شده است. ولی تیموری افزود: در بعد گردشگری داخلی با مسؤولان استان هایی که کمتر مقصد گردشگری بوده اند مذاکراتی برای جذب بیشتر گردشگر خارجی و داخلی انجام شده است. تیموری تصریح کرد: در حوزه گردشگری داخلی با توجه به تفاوت های ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شاهد کاهش 32 درصدی خروج مسافران از کشور بودیم. وی ادامه داد: طی سال های اخیر برای نخستین بار توازن مثبتی میان گردشگری ورودی و خروجی رخ داد. تیموری گفت: به طور معمول هر کشوری سعی در جذب گردشگر دارد و خروج گردشگران از توجه کمتری برخوردار است. وی خاطر نشان کرد: نبود تصویری حقیقی از مقصد در بازار هدف چالش اصلی است، اقدامات سیاسی و بدخواهانه ای که به طور دائم برخی کشورها انجام می دهند تا تصویر خوبی از ایران به گردشگران بین المللی ارائه نشود، یکی از چالش ها و ضعف های موجود است که برنامه هایی در این زمینه تدارک دیده شده است. تیموری تصریح کرد: در عرصه بازاریابی با شناسایی همین نقاط قوت و ضعف، برنامه ای طراحی شده است تا بتوانیم با چالش ها مقابله کنیم و تصویری واقعی از ایران ارائه کنیم و معتقدیم اگر جامعه را با همان وضع موجود بتوانیم معرفی کنیم مشتریان خود را خواهیم داشت که می توانند با رضایت به مقصد بروند.