پژوهشکده مردم شناسی دو کتاب با موضوع موزه مردم شناسی آماده چاپ دارد
شنبه، 24 فروردين 1398     ساعت: 13:08
به گزارش خطوط پروازی، رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، از پایان ترجمه کتاب« موزه ها به مثابه مردم شناسی بصری» و تألیف کتاب« هم اندیشی موزه مردم شناسی» توسط این مرکز خبر داد. علیرضا حسن زاده گفت: با توجه به کمبود منابع علمی کافی در زمینه تعریف و کارکرد موزه مردم شناسی،پژوهشکده مردم شناسی با هدف همکاری با مدیریت موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی- تاریخی یک ترجمه و یک تالیف را در زمینه موزه مردم شناسی آماده چاپ کرده و امیدوار است با همکاری این مدیریت دو اثریاد شده را در نیمه اول سال 1398 منتشر سازد. ناظر علمی دو طرح یاد شده افزود: کتاب موزه ها به مثابه مردم شناسی بصری که به شرح وظایف، فعالیت ها، طبقه بندی موضوعی و تعریف موزه مردم شناسی می پردازد اثر ماری بوکیت بوده که توسط منیژه احمدی ترجمه شده است. او تصریح کرد: کتاب دیگر « هم اندیشی موزه مردم شناسی» نام دارد که مجموعه گفتار ها، گفت و گو ها و مقالاتی انتقادی در زمینه موزه های مردم شناسی و تاریخ شکل گیری آن در ایران است. رییس پژوهشکده مردم شناسی گفت: این کتاب به کوشش مینو سلیمی، مریم پهلوان شریف و منصور مرادی اعضای پژوهشکده مردم شناسی آماده شده است. حسن زاده اظهار امیدواری کرد که در سال 1398 نیز منابع علمی و تحقیقی دیگر توسط این پژوهشکده در زمینه موزه های مردم شناسی آماده شود.