تاکید مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان بر فعال نمودن شرکت های تعاونی صنایع دستی در شهرستانها
پنجشنبه، 22 فروردين 1398     ساعت: 11:19
به گزارش خطوط پروازی، نشست مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان و روسای ادارت شهرستانهای بستک و پارسیان با تاکید بر فعال نمودن شرکت های تعاونی صنایع دستی و توسعه گردشگری برگزار شد. رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان با اشاره به اینکه عملکرد شهرستانها را به دقت زیر نظر داریم افزود: از مسئولین شهرستانها انتظار داریم که اولویت های کاری خویش را تعیین کرده و با جدیت تمام درراستای تحقق آن قدم بردارند. وی با تاکید بر فعال نمودن شرکت های تعاونی صنایع دستی گفت: اگر از صنایع دستی حمایت شود قطعا منافع آن به هنرمندان این عرصه خواهد رسید و از این نظر، صنایع دستی می تواند با ظرفیت های ویژه خود نقش مهمی در کاهش معضل بیکاری داشته باشد. برومند همچنین با تشکر از همکاری روسای شهرستانهای بستک و پارسیان در ستاد اجرایی خدمات سفر گفت: یکی از اهداف ستاد خدمات سفر توسعه گردشگری در تمام نقاط استان بوده که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد ورود بیشتر گردشگران داخلی و خارجی به استان باشیم. در پایان روسای شهرستانهای بستک و پارسیان بهارائه گزارش ستاد اجرایی خدمات سفر در شهرستانهای خود پرداختند.