انتشار ویژه نامه نوروزی میراث فرهنگی در فصلنامه ره آورد گیل
سه شنبه، 20 فروردين 1398     ساعت: 13:45
به گزارش خطوط پروازی، فصلنامه ره آورد گیل با همکاری پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، ویژه نامه نوروزی میراث فرهنگی را منتشر کرد. در این شماره آثاری از سید محمد بهشتی ، بهروز عمرانی ، سید محمود طالقانی ، سید احمد محیط طباطبایی ، علیرضا قلی نژاد پیر بازاری ، علیرضا حسن زاده ، سلیم سلیمی موید ، محمد مکاری و دیگر محققان پژوهشگاه میراث فرهنگی منتشر شده است. در این شماره آثار و مقالاتی همچون گیلان کجا است و گیلانی کیست ؟ گیلان و آذربایجان ؛آینه در آینه ، کارکرد های اقتصادی و فرهنگی بازارهای هفتگی گیلان ، مردم شناسی معماری گیلان ، پوشاک محلی تالش ، نقش زنان گیلانی در تولید برنج ، فن آوی بومی نوغانداری و ابریشم در گیلان و سازهای متداول گیلان قابل مطالعه است .