گمانه زنی در محوطه پیرامون آرامگاه یعقوب لیث صفاری
سه شنبه، 20 فروردين 1398     ساعت: 13:42
به گزارش خطوط پروازی، پروژه گمانه زنی محوطه پیرامون آرامگاه یعقوب لیث صفاری در حال انجام است. یعقوب زلقی سرپرست هیأت باستان شناسی «سه شنبه » با اعلام این خبر گفت : آرامگاه یعقوب لیث قسمتی از محدوده عرصه وحریم محوطه تاریخی گندی شاپور است که هیأت باستان شناسی صرفا درمحیط۱۰ هکتاری پیرامون آرامگاه مشغول گمانه زنی است. او شناسایی وپژوهش گاهنگارانه در لایه های تاریخی و شناخت گستره آثار پیرامون آرامگاه را از اهداف اولیه این پروژه خواند و تصریح کرد:پاسخ به این پرسش که این محوطه تاریخی چه کاربردی داشته،هدف دیگری است که دنبال می شود. وی پی بردن به روند تغییر و تحولات تاریخی محوطه را از دیگر اهدافی دانست که هیأت باستان شناسی در خلال این پروژه به دنبال آن است. زلقی درادامه افزود:یکی از مسایل حول محور محوطه گندی شاپور کثرت نسبی داده های تاریخی )متون) می باشد که دستیابی به شواهد باستانشناختی دراین موردنیزازجمله اهداف ضمنی این پروژهاست. وی در پایان با بیان اینکه این پروژه گمانه زنی با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است تصریح کرد :این محوطه به جهت ارتفاع بالا از سطح دریا به لحاظ سیلاب های اخیر مصون مانده است . گفتنی است آرامگاه یعقوب لیث صفاری، در روستای شاه آباد در ده کیلومتری دزفول، سمت راست جاده دزفول به شوشتر قرار دارد و در کنار این آرامگاه بازمانده های شهر گندی شاپور دیده می شود. گنبد بلند مضرس (دندانه دار) سفید رنگ و جلال عمارت بقعه از دور کاملاً جلوهگر است. در اطراف بقعه، قبرستان وسیعی است که در آن وجود سنگ قبرهای قدیمی، نشانگرتاریخ کهن این بنا می باشد. یعقوب لیث «رادمان پسر ماهک سیستانی» یکی از پادشاهان ایران و از دودمان صفاری بود. یعقوب لیث صفاری نخستین کسی بود که زبان پارسی را ۲۰۰ سال پس از ورود اسلام به ایران، به عنوان زبان رسمی ایران علام کرد و پس از آن دیگر کسی حق نداشت در دربار او به زبانی غیر از پارسی سخن بگوید.