تعلیق 3 ماهه مجوز فعالیت شركت خدمات مسافرتی و گردشگری کيان سير پاژ
يکشنبه، 18 فروردين 1398     ساعت: 12:30
به گزارش خطوط پروازی، سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی از تعلیق 3 ماهه مجوز فعالیت شركت خدمات مسافرتی و گردشگری کيان سير پاژ خبرداد. یوسف بیدخوری با اعلام این خبرافزود: با توجه به بررسی پرونده آن شرکت و عدم پیگیری جهت رفع نواقص به خصوص نداشتن مدیر عامل و مدیر فنی ، عدم ارسال آمار و گزارش عملکرد و تعطیلی شرکت بدون اطلاع اداره کل از دلایل این تعلیق است. وی ادامه داد: پیرو رای صادره در بیست و ششمین جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورخ 18/11/97 ( بند 10 ) و به استناد ماده 20 و 22 آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی مصوب 27/03/1380 هیأت محترم وزیران و ماده 10، 19 ، 29 ، 43 و 44 مقررات اجرائی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مصوب 11/08/95 مجوز فعالیت آن شرکت به مدت سه ماه تعلیق شد. وی تصریح کرد: این شرکت موظف است طبق ماده 19 آئین نامه مذکور در زمان تعلیق از قبول تعهدهای جدید و تبلیغات در زمینه اجرای تور خودداری نموده و طبق دستور العمل های مراجع ذیربط به تعهدات قبلی عمل کند. بیدخوری تاکید کرد: در صورت عدم رعایت مراتب بالا ، مجوز دفتر به تشخیص مرجع صدور مجوز لغو می شود.