بازار تاریخی اراک هویت تاریخی و فرهنگی شهر است
يکشنبه، 18 فروردين 1398     ساعت: 12:24
به گزارش خطوط پروازی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی در صحن رسمی شورای شهر اراک گفت: اگر بازار و خانه های تاریخی شهر اراک حفظ نشوند ، چگونه می توانیم هویت تاریخی و فرهنگی این شهر را معرفی کنیم. علیرضا ایزدی افزود: بازار تاریخی اراک نبض هویتی و اصل و محور توسعه گردشگری شهر است ولی متاسفانه تا امروز یک طرح مناسب برای حفظ معماری و احیای سراهای بازار وجود نداشته و مرمت های انجام شده کارشناسی و اصولی نبوده است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری استان مرکزی ادامه داد: به دنبال پاسکاری و توپ را در زمین دیگر دستگاه ها انداختن نیستم و واقعیت این است که در خصوص تخریب خانه تاریخی انصاری، همه ما دچار غفلت شدیم. ایزدی اظهار داشت: به رغم وجود ظرفیت ها و پتانسیل های مناسب گردشگری در اراک و استان مرکزی، این حوزه تا کنون مغفول مانده و اقدام مناسبی انجام نشده است. او افزود: تنها در صورت همکاری مالکان خانه تاریخی حاج باشی و اینکه دغدغه حفظ آن را داشته باشند، می توان از تخریب بیشتر جلوگیری کرد. مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: اگر اراک و استان مرکزی تا امروز به عنوان مقصد گردشگری معرفی نشده ، به دلیل عدم مدیریت مناسب و نبود برنامه و نگاه توسعه ای در این زمینه است.