هنر احرامی بافی در استان یزد احیا می شود
سه شنبه، 28 اسفند 1397     ساعت: 14:06
به گزارش خطوط پروازی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از احیاء هنر احرامی بافی در این استان خبر داد. محمدرضا دهقان مهرجردی با بیان اینکه در دهمین شورای تخصصی احیا و باز زنده سازی صنایع دستی از یاد رفته، با حضور معاونین و کارشناسان 31 استان، احیاءهنر احرامی بافی یزد مطرح و بررسی شد، گفت: «در این جلسه 15 رشته از 15 استان در زمینه احیاء و باز زنده سازی صنایع دستی از یاد رفته بررسی شد که رشته احرامی بافی ازجمله این رشته ها بود.» معاون صنایع دستی استان یزد در ادامه در خصوص وضعیت موجود این هنر صنعت در استان عنوان کرد: «در حال حاضر تنها افراد انگشت شماري درشهر يزد به بافت اين پارچه مي پردازند و با پيگيري هاي اين معاونت و با توجه به برگزاري چندين دوره آموزشي در اين رشته با استقبال کم هنرجويان مواجه گشته ولي با اين حال معاونت صنايع دستي سعي در احياء آن نموده است که نمونه سازی محصول، نوآوری در محصول و آموزش بعنوان مصوبات تعیین شده در جلسه مذکور برای احیا و باز زنده سازی این رشته بود.» این مقام مسئول در خصوص این هنر نیز توضیحاتی داد و از خصوصيات بارز و منحصر به فرد آن به نوع رنگ آميزي چله هاي آن که منحصرا به هنرمندان يزدي تعلق دارد، اشاره کرد و بیان داشت: «نقوش بافت شده در این نوع پارچه الهام گرفته از نقوشی شبیه زیلو است، تار و پود آن از پنبه می باشد و اين دستبافته بین پارچه های فاخر قرار می گیرد که از تکنیکی ترین دست بافته ها در دستگاه های یک نفره محسوب می شود.» رشته احرامی بافی در دی ماه سال 1390 در فهرست میراث ناملموس کشور با شماره 424 به ثبت رسیده است.