تکذیب حضور اعضای وقت شورای فنی تهران در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری
سه شنبه، 28 اسفند 1397     ساعت: 14:00
به گزارش خطوط پروازی، مدیرکل دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موضوع حضور اعضای وقت شورای فنی تهران را در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری درباره موضوع صدور مجوز ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان تکذیب کرد. سید رحمت الله رئوف حنان، مدیرکل دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، با ارائه توضیحاتی در خصوص اخبار منتشر شده درباره حضور برخی از مدیران سازمان میراث فرهنگی و نیز اعضای وقت شورای فنی تهران در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان میراث فرهنگی گفت: «شورای فنی، شورایی مشورتی است و مشاوران در تمام دستگاه ها افراد مورد وثوق هستند و در خصوص صدور مجوز ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان، شورای فنی نقشی نداشته است که به دفتر رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند، بلکه وظیفه مهم این شورا مشورت دادن است.» او افزود: «میراث فرهنگی یک موضوع ملی است و همه باید برای صیانت از میراث فرهنگی به عنوان یک موضوع ملی و مهم کمک کنند که در این میان نقش رسانه ها از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو انتظاری که از رسانه ها می رود این است که در انتشار اخبار موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی دقت بیشتری داشته باشند.» رئوف گفت: «در موضوع صدور مجوز ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان، بر اساس پیگیری های دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و برای روشن تر شدن موضوع قبل از ارسال پرونده به مراجع قضایی و دادگاه برخی از مدیران و افراد به دفتر رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده اند و به زودی حضور خواهند یافت اما در این میان اعضای شورای فنی که نقش مشاور دارند در دفتر رسیدگی به تخلفات حضور نمی یابند.» او ادامه داد: «بر همین اساس خبر منتشر شده درباره حضور اعضای وقت شورای فنی در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری را تکذیب می کنم و تنها مدیرکل و معاون میراث فرهنگی استان تهران، مدیرکل وقت دفتر حفظ، احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی برای ارائه توضیحات و بررسی این پرونده در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری حاضر می شوند.» مدیرکل دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی در ادامه گفت: «در خصوص ساخت و ساز در عرصه کاخ گلستان، تخلفاتی صورت گرفته است که باید از طریق محاکم قضایی پیگیری شود، اما شورای فنی هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد و وظیفه و فعالیت آن صرفا مشورتی است.»