بازارچه های موقت صنایع دستی در بوشهر راه اندازی می‌شود
چهارشنبه، 22 اسفند 1397     ساعت: 13:15
به گزارش خطوط پروازی، سرپرست معاونت صنایع‌دستی بوشهر از برپایی بازارچه های موقت صنایع‌دستی در ایام نوروز خبر داد. لیلا رحیمی سرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل با بیان عرضه محصولات صنایع دستی استان در ایام نوروز گفت: برای عرضه این محصولات در اغلب شهرهای استان تدابیری برای برپایی بازارچه های موقت صنایع دستی اندیشیده شده است و این بازارچه ها با همکاری سازمانها و ادرات هر شهر قبل از شروع ایام نوروز بر پا خواهند شد. رحیمی ادامه داد: هر ساله این نمایشگاه ها در کنار معرفی صنایع دستی استان به معرفی غذاها ، آداب ، سنن و پوشش منطقه نیز می پردازد و جذابیت بازدید و خرید را چند برابر می کند. سرپرست معاونت صنایع دستی همچنین درباره کیفیت محصولات ارائه شده در این بازارچه ها گفت: امسال محصولات ارائه شده دارای کیفیت خوبی بوده و بعضا کارهای جدیدی از صنایع دستی نیز ساخته شده است و در برخی از محصولات نیز با تغییرات فیزیکی کوچکی آنها را کاربردی تر کرده اییم که این مهم می تواند تاثیر بسزایی در فروش داشته باشد. رحیمی در پایان با اشاره به روند رو به رشد توسعه صنایع دستی گفت: امیدواریم که با برپایی این بازارچه ها و با معرفی این صنایع دستی بیش از همیشه در معرفی محصولات استان به هموطنان تلاشی کرده باشیم و پس از آن روند رو به رشد و توسعه را بیش از پیش ادامه دهیم.