امضای تفاهم نامه همکاری اداره میراث فرهنگی و راه و شهرسازی ایلام
چهارشنبه، 22 اسفند 1397     ساعت: 13:12
به گزارش خطوط پروازی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه اداره کل میراث فرهنگی و راه و شهرسازی خبر داد. عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی استان با اعلام این خبر اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری دوجانبه اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و راه و شهرسازی استان در زمینه های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منعقد شد. او افزود: این تفاهم نامه به منظور ایجاد همکاری مشترک در زمینه سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و اجرای برنامه های حفاظت ، مرمت و احیاء بافت ها و محدوده های تاریخی شهری ، بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء ، بهسازی شهری بین اداره کل میراث فرهنگی و راه و شهرسازی تنظیم و منعقد شد. مدیر کل میراث فرهنگی ایلام تصریح کرد: هدف از انعقاد این تفام نامه بهره مندی و بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های سیاستگذاری برنامه ریزی ، مدیریتی ، اجرایی و حمایتی طرفین در راستای ارتقاء صنایع دستی و گردشگری ، ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجرایی به منظور برنامه ریزی ، تصمیم گیری و نحوه اقدام در محدوده ها ومحله های هدف برنامه های احیاء ، بهسازی و نوسازی شهری است. شنبه زاده عنوان کرد:« حمایت از سرمایه گذاران حوزه گردشگری در داخل و حریم شهرها ، همکاری در واگذاری زمین در داخل شهر ایلام جهت احداث و ساخت موزه باستان شناسی ، همکاری در خصوص اجرای طرح نوروزی ستاد اجرایی خدمات سفر ، همکاری و مشارکت در نظارت پروژه های تخصصی از دیگر اهداف این تفاهم نامه همکاری فی مابین این دو دستگاه اجرایی است.»