شناسایی بیش از یک هزار آثار باستانی در ایلام
چهارشنبه، 22 اسفند 1397     ساعت: 13:11
به گزارش خطوط پروازی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام از شناسایی بیش از یک هزار آثار باستانی در این استان خبر داد. عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی استان با اعلام این خبر اظهار کرد: از سال 1370 تا کنون یک هزار و 600 آثار باستانی در استان ایلام شناسایی شده است. او افزود: تا کنون 804 اثر تاریخی ، طبیعی ، معنوی ، یادمان دفاع مقدس و منقول استان در فهرست آثار ملی ثبت شده است. مدیر کل میراث فرهنگی ایلام با بیان اینکه 754 اثر تاریخی استان ثبت ملی شده است گفت: 73 اثر تاریخی، طبیعی، معنوی و منقول برای ثبت در دست اقدام است. شنبه زاده در ادامه از ثبت 6 اثر واقع در بخش چوار شهرستان ایلام در فهرست آثار ملی کشور خبر داد. او این آثار را در محوطه پا قلعه 1 با قدمت اشکانی و قرون اولیه اسلامی ، محوطه دارتوت 1 با قدمت اشکانی - ساسانی ، محوطه دارتوت 2 مربوط به عصر مفرغ ، محوطه قبله 1 مربوط عصر مفرغ ، محوطه گدارخوش 1 مربوط به عصر مس سنگی ف مفرغ ، اشکانی محوطه گنجوان 1 با قدمت ساسانی و قرون اولیه اسلامی عنوان کرد. او ادامه داد : همچنین 6 اثر طبیعی شامل غارها ، آشارها ، درختان کهنسال جهت ثبت در فهرست آثار ملی در دست اقدام قرار دارد.