نشست «شب نوروز، گفتمان صلح» برگزار می شود
سه شنبه، 21 اسفند 1397     ساعت: 13:35
به گزارش خطوط پروازی، مجله بخارا با همکاری پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، ، ایکوم، یونیمای ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی«نشست شب نوروز، گفتمان صلح» برگزار می کند. با توجه به جایگاه برجسته و بی همانند نوروز در ترویج گفتمان، میراث و آموزه صلح، نشست «نوروز، گفتمان صلح» با سخنرانی احمد محیط طباطبایی، هارونیشایایی، اردشیر صالح پور، مهرداد ملک زاده، علیرضا حسن زاده و علی دهباشی برگزار خواهد شد. این نشست که سه شنبه بیست ویکم اسفند ماه از ساعت 17 تا 30: 19 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود با نمایش چند فیلم مستند کوتاه و عکس های نوروزی نیز همراه خواهد بود