روایت ابتکار از صدای متفاوت خلبان پرواز مشهد
دوشنبه، 20 اسفند 1397     ساعت: 11:45
معصومه ابتکار توئیتی درباره صدای متفاوت خلبان پرواز مشهد-تهران منتشر کرد. ابتکار نوشت: صدایی که حین پرواز از کابین خلبان در هواپیما پیچید، مثل همیشه نبود. کاپیتان فهیمه احمدی دستجردی خلبان پرواز تهران-مشهد صحبت می کرد؛ مسلط و متواضع... جای شما خالی، پرواز بسیار خوبی بود برای آغاز سفر استانی این هفته که گزارشش را در پست های بعدی می دهم.