مهناز افشار به بهروز وثوقی: کاش برگردی
دوشنبه، 20 اسفند 1397     ساعت: 11:39
مهناز افشار با تبریک روز تولد بهروز وثوقی در توئیتر نوشت: «ممل آمریکایی کاش بشه برگردی و بشی ممل ایرونی خودمون! تولدت مبارک اسطوره سینما آقا بهروز وثوقی.»